Natječaji i obavijesti

Komisija za provedbu natječaja za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2019./2020. Općine Žminj dana 11. studenog 2019. predlaže sljedeću Bodovnu listu za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2018./2019.

Općina Žminj dana 07. studenog 2019. objavljuje Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žminj - Viši stručni suradnik za imovinskopravne i opće poslove

Turistička zajednica Općine Žminj objavljuje Odluku o poništenju Natječaja za izbor i imenovanje direktor/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Žminj – 1 izvršitelj/ica  

Općina Žminj dana 14.10.2019. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina: - k.č. 4969/4, k.o. Žminj

Aktualno

Image

Kontakt

Adresa
Pazinska 2/G
52341 Žminj
Telefon
+385 52 846 250
fax: +385 52 846 618
E-mail
opcina@zminj.hr
Načelnik
nacelnik@zminj.hr
Pročelnik
procelnik@zminj.hr
Radno vrijeme
Ponedjeljak, srijeda, četvrtak: 7 - 15
Utorak: 7 - 17
Petak: 7 - 13
Urednovno radno vrijeme
Sve dane osim utorka: 07 - 09
Utorkom: 07 - 09; 15 - 17
Dnevni odmor: 10.30 - 11