Čakavski sabor
Trg M. Tita 2, 52341 Žminj
OSTALE KULTURNE DJELATNOSTI

Dobrovoljno vatrogasno društvo Žminj
9. rujna 1/E, 52341 Žminj
TEHNIČKA VATROGASNA DJELATNOST

Društvo naša djeca Žminj
Pazinska 2/G, 52341 Žminj
OKUPLJANJE I ZAŠTITA DJECE

Folklorno društvo Cere Žminj
Pazinska cesta, 52341 Žminj
KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO

Katedra čakavskog sabora Žminj
9. rujna 22, 52341 Žminj
ZNANSTVENA, DRUŠTVENA I HUMANISTIČKA DJELATNOST

Klub mladih Geminianum
Trg M. Tita 1, 52341 Žminj
OKUPLJANJE MLADEŽI

Lovačko društvo Zec Žminj
Pazinska cesta, 52341 Žminj
LOVNA DJELATNOST

Udruga agroturizma Istre
Gržini 2, 52341 Žminj
TURISTIČKA DJELATNOST

Udruga Agrožminj
Pazinska cesta, 52341 Žminj
POLJOPRIVREDNA DJELATNOST

Udruga građana Svetomuore
Kranjčići 35, 52341 Žminj
OSTALE KULTURNE DJELATNOSTI

Udruga privatnih šumovlasnika Dub Žminj
Pazinska cesta 2/G, 52341 Žminj
OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Udruga umirovljenika Općine Žminj
Trg M. Tita 5, 52341 Žminj
OKUPLJANJE UMIROVLJENIKA

Udruga za zaštitu i obnovu vodenih staništa u Istarskoj županiji "Kal"
Lucijani 22, 52341 Žminj
ZAŠTITA PRIRODE

Udruga zlostavljanih muškaraca "Tata"
Hrvatski dom Klenovica 4/b, 52341 Žminj
ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA

Auto klub 401 ulična utrka
Lukovica 25, 52341 Žminj
AUTOMOBILIZAM

Biciklistički klub Žminj
Pazinska cesta 1, 52341 Žminj
BICIKLIZAM

Nogometni klub Žminj
Pazinska cesta, 52341 Žminj
NOGOMET

Nogometni klub veterana Žminj 2000
M. Gupca 4, 52341 Žminj
NOGOMET

Rukometni klub Žminj
Pazinska cesta 1, 52341 Žminj
RUKOMET

Sportsko društvo Žminj
Pazinska cesta, 52341 Žminj
OSTALE SPORTSKE DJELATNOSTI

Sportsko rekreativni klub Sutivanac
Sutivanac, Gorica 17, Žminj
OSTALE SPORTSKE DJELATNOSTI

Streličarski klub Žminj
Pamići 23, 52341 Žminj
STRELIČARSTVO

Streljački klub Artemida Žminj
Vladimira Gortana 11, 52341 Žminj
STRELJAŠTVO

 

Službeni glasnik