Obavijesti

Općina Žminj dana 29. srpnja 2022. objavljuje Natječaj za korištenje javnih površina u Žminju za dane žminjske Bartulje 2022.

Općina Žminj dana 20. srpnja 2022. objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Žminj u 2022. godini

Odluka o sufinanciranju nabave radnih bilježnica, školskog pribora i opreme za školu učenika osnovne škole s prebivalištem na području općine Žminj za šk. god. 2022./2023.

Općina Žminj dana 23. lipnja 2022. objavljuje poziv na prethodnu provjeru znanja i intervju za prijam na neodređeno vrijeme u Vlastiti pogon Općine Žminj, na radno mjesto: - vozač/vozačica stroja za održavanje zelenih površina i nerazvrstanih cesta – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Općina Žminj dana 09. lipnja 2022. objavljuje oglas za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Vlastiti pogon Općine Žminj, na radno mjesto - vozač stroja za održavanje zelenih površina i nerazvrstanih cesta – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Općina Žminj dana 08. lipnja 2022. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina: dio k.č. 194/6 i dio k.č. 1473/Z sve k.o. Žminj

 

EDUKATIVNA RADIONICA - Reciklažno dvorište u Općini Žminj

 

Obavijesti vezane uz epidemiju virusa Covid-19

Aktualno

Otpad odvoji pa održivo gospodari

Kontakt

Adresa
Pazinska 2/G
52341 Žminj
Telefon
+385 52 846 250
fax: +385 52 846 618
E-mail
opcina@zminj.hr
Načelnik
nacelnik@zminj.hr
Pročelnik
procelnik@zminj.hr
Radno vrijeme
Ponedjeljak-petak: 07:30 - 15:30
Uredovno radno vrijeme
Sve dane osim utorka: 09 - 11
Utorkom: 13-15
Dnevni odmor: 11 - 11:30