Obavijesti

Općina Žminj dana 21. siječnja 2021. objavljuje Javni natječaj za zamjenu nekretnina k.č. 10/2, k.č. 10/3, k.č. 11/1, k.č. 12/1, k.č. 12/4, k.č. 12/5 i dijela k.č. 38, sve k.o. Žminj

Općina Žminj dana 14. siječnja 2021. objavljuje poziv na prethodnu provjeru znanja i intervju za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj, na radno mjesto - administrativni referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Općina Žminj objavljuje dana 12. siječnja 2021. Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Žminj za 2021. godinu 

EDUKATIVNA RADIONICA - Reciklažno dvorište u Općini Žminj

Obavijest o početku izdavanja Propusnica za nužna kretanja između županija


Obavijesti vezane uz epidemiju virusa Covid-19

Aktualno

Otpad odvoji pa održivo gospodari

Kontakt

Adresa
Pazinska 2/G
52341 Žminj
Telefon
+385 52 846 250
fax: +385 52 846 618
E-mail
opcina@zminj.hr
Načelnik
nacelnik@zminj.hr
Pročelnik
procelnik@zminj.hr
Radno vrijeme
Ponedjeljak-petak: 8-16
Uredovno radno vrijeme
Sve dane osim utorka: 09 - 11
Utorkom: 14-16
Dnevni odmor: 11 - 11:30