EU projekt - „Izgradnja dječjeg vrtića u Općini Žminj“

Projektna dokumentacija

Datum uvođenja u posao izgradnje Dječjeg vrtića Žminj 03.02.2020.

Zapisnik o primopredaji radova potpisan dana 18.05.2021.

Pravomoćna uporabna dozvola izdana dana 19.05.2021.

Početak rada Dječjeg vrtića u novosagrađenom objektu dana 01.09.2021.