Povjerenik za etiku

Etičkim kodeksom službenika i namještenika Općine Žminj (“Službeni glasnik Općine Žminj” br. 1/18) uređuju se etička načela i pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika zaposlenih u Općini Žminj, utemeljena na Ustavu, zakonu i drugim propisima, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima kako u odnosu s građanima, korisnicima usluga, partnerima, tako i međusobnim odnosima službenika i namještenika te u osiguranju poštovanja prava službenika i namještenika.

Na temelju članka 18. Etičkog kodeksa službenika i namještenika Općine Žminj, Općinski načelnik Općine Žminj imenovao je povjerenika za etiku.

Povjerenik za etiku u Općini Žminj obavlja slijedeće poslove:
- prati primjenu Etičkog kodeksa,
- promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika Općine Žminj te odnosima službenika i namještenika prema građanima,
- zaprima pritužbe službenika i namještenika te građana za neetičko ponašanje i postupanje službenika i namještenika,
- provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe,
- vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Kontakt podaci povjerenice za etiku:

Ime i prezime: Mirjana Zenzerović
Tel: 052/846-250
Fax: 052/846-618
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Etički kodeks službenika i namještenika Općine Žminj
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Obrazac pritužbe za neetičko postupanje