Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Žminj:
- kod sajmišta, iza stare vage
- ispod dječjeg igrališta Lukovica

Modrušani:
- kod autobusnog stajališta

Gržini:
- sredina sela

Cere:
- kod doma u Ceru

Križanci:
- kod doma u selu Križanci