Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

Općina Žminj obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/2019) od 23. rujna 2019., kojim je u nacionalno zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Općina Žminj ulaže trud u osiguravanje pristupačnosti svojih mrežnih stranica, programskih rješenja i digitalnih sadržaja.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu Općine Žminj na adresi www.zminj.hr .

Status usklađenosti

Mrežna stranica Općine Žminj je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Mrežna stranica www.zminj.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • neki HTML elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju,
  • nekolicina PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati,
  • PDF dokumenti otvaraju se u novom prozoru preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Žminj radi na otklanjanju uočenih nedostataka, sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 21. rujna 2020. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Općina Žminj će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Općine Žminj www.zminj.hr korisnici mogu uputiti povjereniku za informiranje Općine Žminj:

  • e-poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • telefonom: +385 52 846 250
  • telefaksom: +385 52 846 618
  • poštom: OPĆINA ŽMINJ, Pazinska 2/G, 52341 Žminj

Prilikom dostave obavijesti  ili upita korisnici su obvezni navesti sljedeće podatke:

  • ime i e-mail adresu
  • adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti
  • opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

Općina Žminj je dužna na upit korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.