Javno savjetovanje o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Žminj

Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave o načinu pružanja javne usluge donosi odluku koja mora sadržavati zakonom propisane elemente.

Članak 178. Zakona propisuje da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge iz članka 66. Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja snagu Zakona odnosno do 31. siječnja 2022.

Prema navedenom, Općina Žminj, dužna je uskladiti svoju Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u propisanom roku s odredbama novog Zakona.

S namjenom donošenja navedene Odluke izrađen je nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žminj. Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Žminj.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Žminj uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, radi upoznavanja javnosti s načinima i uvjetima budućeg pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, kao i usluge povezane s javnom uslugom (odvojeno prikupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog, spremnika na javnim površinama te odvojeno prikupljanje glomaznog otpada). Na taj se način želi upoznati javnost s nacrtom prijedloga Odluke i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

Nacrt prijedloga odluke javno je objavljen na internetskim stranicama Općine Žminj, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je najkasnije do 24. prosinca 2021. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obrazloženje

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Žminj

Obrazac - Javno savjetovanje o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Žminj