Prostorni plan

VAŽEĆI PROSTORNI PLANOVI

NOVI Prostorni plan 2017. - ZIP datoteka, 177MB

UPU Industrijska zona Žminj


 OSTALI DOKUMENTI


Obavijesti o javnoj raspravi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Žminj

Obavijesti o javnoj raspravi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Žminj - dokumenti

(objavljeno 27.05.2024., 13:21)


Zajednička odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žminj i s tim u vezi Urbanističkog plana uređenja sunčane elektrane Žminj

Odluka o započinjanju ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žminj i s tim u vezi Urbanističkog plana uređenja sunčane elektrane Žminj

Obrazac o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žminj i s tim u vezi Urbanističkog plana uređenja sunčane elektrane Žminj

(objavljeno 13.04.2023., 11:58)


Izvješčće o provedenoj Ponovnoj II. javnoj raspravi prijedloga III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Indrustijske zone Žminj (objavljeno 17.03.2023., 14:29)

Ponovna II. javna rasprava o III. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja industrijske zone Žminj

Ponovna II. javna rasprava o III. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja industrijske zone Žminj - materijali

(objavljeno 09.02.2023., 19:36)


Izvješčće o provedenoj javnoj raspravi prijedloga III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Indrustijske zone Žminj (objavljeno 01.02.2023., 14:47)

Obavijest o javnoj raspravi prijedloga III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Žminj

Obavijest o javnoj raspravi prijedloga III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Žminj - dokumenti

(objavljeno 16.05.2022., 12:05)


Odluka o pokretanju postupka stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja Sportske zone Žminj

Odluka o pokretanju postupka II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Žminj

Odluka o pokretanju postupka III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žminj