Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

POZIV NA JAVNI UVID PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVRENIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU ŽMINJ

Sukladno članku 29. Stavku 5. Zakona o poljoprivrenom zemljištu (NN br. 20/18) Općina Žminj objavljuje

POZIV NA JAVNI UVID

Općina Žminj izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Žminj.

Uvid u prijedlog Progama, sa popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 18. svibnja do 01. lipnja 2018. godine, radnim danom od 09.00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Žminj ili na internetskoj stranici općine Žminj, www.zminj.hr.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida, odnosno do 01. Lipnja 2018. Godine. O svim prigovorima odlučit će općinsko vijeće Općine Žminj u roku od 30 dana. Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Žminj neposredno ili poštom na adresu Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj.

Program raspolaganja DPZ Općine Žminj

Tablica za program raspolaganja DPZ Općine Žminj

Obrazac - Program raspolaganja DPZ Općine Žminj