Općinska uprava


REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ 

Jedinstveni upravni odjel

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela - Kristijan Benčić

Viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove i opću upravu - Neda Kontić Orbanić

Viši stručni suradnik za proračun i financije - Engjell Dishpalli

Viši stručni suradnik za financije te obračun i naplatu komunalnih prihoda - Sanijela Bulić Kresina

Viši referent za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo - Marin Peteh

Stručni suradnik za društvene djelatnosti, poslove opće uprave i arhivu - Mirjana Zenzerović