Sastav Općinskog vijeća

Stranačka zastupljenost u Općinskom vijeću, vijećnici kojima mandat miruje ili je prestao, statistički podaci o Vijeću.

Sjednice Općinskog vijeća

Sjednice se održavaju po potrebi. Najava, dnevni red i svi materijali objavljuju se 8 dana prije sjednice. Nakon sjednice ovdje su dostupni zaključci, zapisnik te izvještaj.

Vijećnička pitanja

Pitanja i odgovori na pitanja koja su vijećnici postavili tijekom sjednica ili između dvije sjednice, a na koja je zatražen pisani odgovor.

Plan rada i izvještaj

Plan rada Općinskog vijeća te izvještaji sa sjednica.

Djelokrug i Poslovnik

Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo donosi odluke i akte u okviru nadležnosti jedinice lokalne samouprave, i to većinom glasova svojih članova. Njegov je rad propisan Poslovnikom.

Financijska izvješća

Svaka nezavisna lista koja ima svojeg predstavnika u Općinskom vijeću dužna je podnositi polugodišnja i godišnja izvješća o primljenim donacijama te utrošenim sredstvima.